Социалдык кызматкер - ардактуу жана келечектүү кесип

Кандай гана мамлекет болбосун, ал социалдык кызматкерлерге сөзсүз муктаж. Анткени адамзат коомунда жаш-кары, бай-кедей, күчтүү-алсыздар ар дайым болгон жана боло бермекчи. Мына ошол катмарларды бири-бирине байланыштырып, кайрымдуулукка үндөп, коомдо социалдык адилеттүүлүктү камсыз кылууга чакырылгандар - социалдык кызматкерлер болуп саналат.

Социалдык кызмат - бул бир эле убакта кесип да, соопчулук да болуп саналат. Анткени кесип катары мамлекеттик институттарга керек, ал эми соопчулук катары мамлекеттик эмес тармактарда иш алып барат.

Социалдык кызмат акыркы убактарда илимдин бир бутагына айланууда. Бир топ өлкөлөрдө бул кесиптин алкагында илимдин докторлору жана магистрлери даярдалууда. Социалдык кызматкер Бириккен Улуттар Уюмунда да чоң роль ойноп, табигый жана социалдык кырсыктардан жабыр тарткан аймактарда өзгөчө иш алып барышууда.

Ошондуктан социалдык кызмат кесибин тандаган жаштардын келечекте орду кенен. Ал эми бул кесипти биздин университетте жогорку профессионалдуу, эл аралык билими бар мугалимдер даярдайт. Студенттерге лекциялар гана окулбастан, акыркы илимий-педагогикалык ыкмалар аркылуу кесипке тиешелүү жөндөмдөргө да басым коюлат.

Ошондой эле студенттер социалдык тармакта иштеген кызматкерлер, министирлер, ал тургай Бириккен Улуттар Уюмунун адистери менен жолугушуп, алардан таалим алышат.

Бул кесипке тапшырууну каалоочулар Ишеналы Арабаев атындагы КМУнун 4-окуу корпусуна келип, кеңири маалымат алышса болот.

Фото альбом |Маалымат борбору |Facebook |Video |Брошюрка |Социалдык кызмат